CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5 TẦNG

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5 TẦNG

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

22,000,000 VNĐ | 1,135,777₩ | $946

DESCRIPTION

Code : #100002 CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 5 TẦNG

Phân loại : For Rent Loại BĐS : Houses
Tỉnh thành : Ha Noi Quận / huyện : Cau Giay


Acreage : 40

Floor : 5

Bed room : 4

Bath room : 4

INFORMATION

Amenity


Air conditioner


Smoking Allowed

Facility


Parking


Park

MAP